Onze peuteropvang

Onderzoeken
en ontdekken

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen bij ons terecht voor peuteropvang. We richten ons daarbij ook op Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE).

Na inschrijving plannen we een intakegesprek waarin we nader kennismaken met jou en je kind. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en behoeftes. Met de pedagogisch medewerker van de opvanglocatie waar je kind voor is ingeschreven, bespreek je alle bijzonderheden en huisregels.

Aanvulling opvoeding

Met speel-, ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden onze locaties je peuter een aanvulling op de opvoeding thuis. Minimaal twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden elke groep, die uit maximaal 16 kinderen bestaat. De medewerkers van de VVE-locaties beschikken over extra kwalificaties en werken volgens gecertificeerde methodes.

Peuters kunnen
bij ons onderzoeken
en ontdekken door
zelf te doen.

Zelf ontdekken

Peuters hebben behoefte aan structuur, rituelen en grenzen. Maar ze willen ook onderzoeken en ontdekken door zelf te doen. Op het gebied van taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en creativiteit bieden wij een veilige en stimulerende omgeving. Daarvoor maken we op alle locaties gebruik van de erkende VVE-methode.

Kansen creëren

Dagelijks creëren en grijpen onze pedagogisch medewerkers kansen om de nieuwsgierigheid van je kind te prikkelen. Ons aanbod is uitdagend en stimuleert de ontplooiing van talent. Plezier en ontdekken staan voorop; onze ruimtes richten we in met inspirerende materialen zoals een leeshoek of atelier.

Met ouders en opvoeders

Ons contact met ouders en opvoeders is zeer intensief. We betrekken je bij onze activiteiten en organiseren ontmoetingen, zoals thema- en ouderavonden. We houden onze ogen open voor mogelijkheden tot stimulering en kijken niet weg bij probleemsignalering. Naar de oplossing zoeken we altijd samen met partners en professionals in onze omgeving.

Taalontwikkeling

Via taal verbinden we ons met elkaar. Onze VVE-locaties hebben speciale aandacht voor taalontwikkeling van peuters. Zij vormen een koppel met de lokale basisschool. Zo bewaken we de doorlopende leerlijn richting groep 1 en 2.

Huisregels

Geen spel zonder regels. Om onze kwaliteit te waarborgen én kinderen verantwoord de ruimte te geven voor ontwikkeling, hanteren we een aantal huisregels voor zowel personeel als ouders.

Huisregels

 

 

 

 

Bereken je kosten

Wat worden jouw kosten voor kinderopvang? Onze rekenhulp geeft je meer financieel inzicht door een goede indicatie van jouw netto kosten.

Boek een
rondleiding

Laat ons je overtuigen: neem een kijkje op onze locaties en ontmoet onze mensen.