Onze dagopvang

Spelen, leren,
leven

Bij ons kun je terecht voor hele en halve dagopvang voor kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar.

Na inschrijving plannen we een intakegesprek waarin we nader kennismaken met jou en je kind. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en behoeftes. Met de pedagogisch medewerker van de groep waar je kind voor is ingeschreven, bespreek je onderwerpen zoals voeding, slapen en dagritme.

 

Veilig in de groep

Een kind leert het meest als het zich veilig voelt in de groep. Op onze acht dagopvanglocaties werken we met verticale groepen. Hierin zitten zowel baby’s, dreumesen en peuters. Onze gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden elke groep, die uit maximaal 12 kinderen bestaat. Zij zijn altijd bij hen in de buurt, maar respecteren ook hun zelfstandigheid.

We omringen
kinderen met ons
talent, om dat van hen
te ontwikkelen.

Groei en bloei

Bij onze stichting omringen we kinderen met ons talent, om dat van hen te ontwikkelen. Ons aanbod stimuleert de groei van kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek, creativiteit en op sociaal-emotioneel vlak. We werken met thema’s die aansluiten bij de talenten en belevingswereld van de kinderen. Daarvoor richten we onze ruimtes in met inspirerende materialen: van verteltafel tot bouwhoek.

Met de omgeving

Als kindpartner willen we dat alle kinderen worden gezien. Vraagt de ontwikkeling van een kind extra aandacht, dan zijn er verschillende vormen van aanvullende begeleiding mogelijk. Hierbij betrekken we externe partners en professionals waarmee we een prettige en groeiende samenwerking hebben.

Spelend leren

Ontwikkeling ontstaat spelenderwijs. Daarbij is het creatieve proces belangrijker dan het resultaat. Kinderen krijgen bij ons volop de ruimte om te spelen, zowel binnen als buiten. In de ravotruimtes of speelzalen kunnen ze ontdekken en experimenteren. Buiten oefenen ze al spelend met evenwicht, balans en uithoudingsvermogen.

Huisregels

Geen spel zonder regels. Om onze kwaliteit te waarborgen én kinderen verantwoord de ruimte te geven voor ontwikkeling, hanteren we een aantal huisregels voor zowel personeel als ouders.

Huisregels

 

 

 

 

 

Bereken je kosten

Wat worden jouw kosten voor kinderopvang? Onze rekenhulp geeft je meer financieel inzicht door een goede indicatie van jouw netto kosten.

Boek een
rondleiding

Laat ons je overtuigen: neem een kijkje op onze locaties en ontmoet onze mensen.