Governance

De Stichting Kinderopvang Roermond is de bestuurder van de Stichting Kinderopvang Echt-Susteren Maasgouw. De twee stichtingen werken onder de naam Kinderopvang Roermond Maasgouw, Echt-Susteren samen als één organisatie.

Rol in de regio

We zijn ons bewust van de belangrijke maatschappelijke rol die we in de regio vervullen. Voor de optimale ontwikkeling en groei van kinderen enerzijds en de arbeidsparticipatie van ouders en verzorgers anderzijds. Hiervoor bieden we een veilige omgeving die kinderen volop aanzet tot spel. Om deze missie te waarborgen, werkt onze stichting volgens de Governance Code Kinderopvang en met het Raad van Toezicht – Bestuursmodel. Dit geeft richting aan al onze regels en procedures.

 

Stichting

Kenmerk van onze stichting is dat we geen winst uitkeren naar aandeelhouders. Het positieve resultaat stroomt terug naar onze organisatie met als doel het verbeteren van onze dienstverlening. Dit komt ten goede aan de continuïteit en kwaliteit van onze organisatie. En daar profiteert iedereen van: kind, ouder, medewerker, school en wijk.

De Stichting Kinderopvang Roermond werkt met het Raad van Toezicht-bestuursmodel. Dit is in lijn met de Governance Code Kinderopvang die de stichting hanteert. Al onze regels en procedures zijn hier een afgeleide van.