Bestuur en raad van toezicht

Het bestuur

Onze stichting heeft een Raad van Bestuur bestaande uit één bestuurder. Onze managers vallen direct onder het bestuur. Zij geven op hun beurt leiding aan alle locaties en medewerkers, inclusief onze klantenservice en ondersteunende dienst. Onze stichting heeft drie organen voor toezicht, advies en medezeggenschap: een Raad van Toezicht, Centrale Oudercommissie en Ondernemingsraad.

Bestuurder:
Noëlle Bleize-Voncken

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bewaakt het presteren van de organisatie in het algemeen en het functioneren van de bestuurder in het bijzonder. Daarbij fungeert de Raad van Toezicht als werkgever, klankbord en adviseur van de bestuurder. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad is de kwaliteit van de door de stichting geboden opvang. Leidraad zijn een rechtmatig, doelmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie en naleving van de Governance Code Kinderopvang. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en in het Reglement van de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht:
Ruud Burlet, voorzitter
Corrie van Diemen
Vivian Mengelers
Anita van Pol
Patrick Limpens
René Stallinga