Huisregels

Geen spel zonder regels. Onze huisregels zijn de praktische invulling van ons pedagogisch beleid. Ze zorgen voor een veilige en vertrouwde opvang voor je kind.

Ze geven ons én ouders richting in het vinden van rust en regelmaat voor een ideale ontwikkeling. Onze huisregels zijn van toepassing op al onze locaties en vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden van onze stichting.