Inschrijven

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden Tarieven en producten 2019

Op welke VSO locaties kan ik VSO als los product inkopen?

OP onze VSO locaties die inpandig zijn bij de school bieden we het losse VSO product nog aan. Dit doen we mede vanwege het feit dat we op deze plekken hiervoor geen extra personeel hoeven in te zetten omdat onze medewerksters aansluitend POV kunnen draaien. Ouders die alleen gebruik maken van de VSO en verder geen product van SKR/SKEM afnemen betalen hiervoor een tarief van 8,70 euro per uur.In concreto betekent dit dat we op de volgende locaties VSO voor stand alone afname blijven aanbieden:

 • VSO de Violier
 • VSO Buitengewoon
 • VSO TamTam
 • VSO Breerke
 • VSO Synergie
 • VSO de Bonte Berg
 • VSO de Stappers
 • VSO SamSam
 • VSO de Kasteeltuin
 • VSO Duizendpoot

Wanneer is er sprake van voldoende animo om een KDV of BSO eerder/later open te laten gaan?

Dat betekent dat er minimaal 5 kinderen aanwezig moeten zijn.

Op welke locaties bieden wij overbruggingsopvang voor peuters?

In 2019 blijven wij op de volgende locaties overbruggingsopvang voor peuters aanbieden (12.00-13.00uur):

 • POV de Graeff
 • POV ’t Breerke
 • POV Holderdebolder
 • POV de Regenboog
 • POV de Donderstenen

Welke voeding/verzorging krijgt mijn kind?

Ons standaard aanbod is opgenomen in het Voeding en verstrekkingen pakket.

Daarnaast is het op een aantal locaties mogelijk om gebruik te maken van een warme maaltijd. Hiervoor betaald u een apart tarief. Gebruikmaking van de (avond) maaltijdvoorziening blijft een individuele keuze van de ouder. De maaltijden maken geen onderdeel meer uit van ons standaard pakket. Veel ouders maken er geen gebruik van en willen daartoe ook niet verplicht worden. Ouders betalen per afgesproken maaltijd bij het KDV €2,50 en bij de BSO €4,-. Dit wordt maandelijks gefactureerd. Deze kosten kunnen niet verrekend worden met de KOT!

Op de volgende locaties verzorgen wij in 2019 een warme maaltijd:

 • KDV Notedopje
 • KDV Ot en Sien
 • KDV Villa
 • BSO Stappers en Stappertjes
 • BSO Housebende
 • BSO de Bonte Berg
 • BSO de Waever/dep Waever

Bij De Stappers/stappertjes is er tijdelijk sprake geweest van extra mogelijkheden. blijft dit?

De 1 uurs afname bij de Stappers/Stappertjes komt te vervallen, vanwege de bezetting in de groepen kunnen wij dit niet blijven aanbieden. Daarnaast kom de BSO tot 17 uur bij de Stappers/Stappers te vervallen, vroegste eindtijd is 17,30 uur (geldt voor al onze locaties).