Inschrijven

Zorgbeleid

Wij werken met een preventief jeugdbeleid. Hiertoe heeft de organisatie een zorgcoördinator in dienst. Zij maakt deel uit van het zorgteam.

Het zorgteam is een netwerk van interne en externe professionals die de zorg delen voor kinderen die extra aandacht nodig hebben en geplaatst zijn bij Kinderopvang Roermond. Dit betekent dat wij opvang kunnen bieden aan kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben buiten de zorg die in ieder geval geboden wordt op onze opvanglocaties, kinderen met een bijzondere zorgvraag.

Onze zorgcoördinator:

  • Communiceert altijd open met de ouders bij een bijzondere zorgvraag van een kind (informatie uitwisselen, motiveren tot hulp, verwijzen, terugkoppelen).
  • Gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.
  • Voert individuele of groepsgerichte observaties uit.
  • Maakt in overleg met ouders een plan van aanpak op basis van observaties.
  • Adviseert pedagogisch medewerkers met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen.
  • Motiveert pedagogisch medewerkers bij de aanpak rond de zorg van een kind.
  • Onderhoudt contacten met zorginstellingen/ketenpartners (informatie uitwisselen, verwijzen, terugkoppelen).
  • Maakt afspraken met ouders, pedagogisch medewerkers en ketenpartners over zorgkinderen en bewaakt deze.

Dit alles zal een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de opvang voor kinderen met een bijzondere zorgvraag, waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.