Inschrijven

Vacatures

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) is met circa 200 medewerkers de grootste aanbieder op het gebied van kinderopvang in Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw. Vanuit circa 30 locaties bieden we diverse soorten kinderopvang: kinder- en peuteropvang en voor-, tussen- en naschoolse opvang.

SKR is een innovatieve organisatie met een brede maatschappelijke oriëntatie, waar de ontwikkeling van het spelend lerend kind en medewerkers centraal staat. Werken bij Kinderopvang Roermond, Echt en Maasgouw betekent groei, teamwork en professionaliteit.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:


De Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) en Stichting Kinderopvang Echt – Maasgouw (SKEM) zoekt versterking. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. Het toezicht verloopt conform de Governancecode Kinderopvang.

De huidige Raad van Toezicht is vertegenwoordigd binnen drie specifieke aandacht- expertise gebieden:

 • Financiële expertise (Pascal Penders, tevens Voorzitter)
 • Expertise Kinderopvang, Positionering & Marketing (Corrie van Diemen)
 • Expertise op het gebied van Human Resources (Vivian Mengelers)


Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied ‘Strategie & Organisatie’, met onderliggende thema’s als Innovatie en Kwaliteit.

Uiteraard voldoet onze kandidaat aan de eisen die modern toezicht stelt en heeft hij of zij ervaring als toezichthouder dan wel aantoonbare bestuurlijke ervaring. De Raad van Toezicht komt 6 keer per jaar bij elkaar (vaker indien nodig). De jaaragenda volgt de planning- en control cyclus. Eenmaal per jaar nodigt de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad uit en ook wordt er eenmaal per jaar met de Centrale Oudercommissie overlegd.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een organisatie met een maatschappelijk profiel die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Het spelend lerend kind staat bij ons centraal van uit het motto ‘Durf te spelen’. Wij staan voor kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht.

Structureel bestaat optimale aandacht voor een goede pedagogische begeleiding van kinderen, gezondheid, hygiëne, alsmede veiligheid.

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR – SKEM) is de grootste aanbieder van kinderopvang in de regio. Er worden circa 1800 kinderen opgevangen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ons basisaanbod bestaat uit kinderopvang (0 – 4 jaar), peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO).

Stichting Kinderopvang Roermond kent een Raad van Toezicht model met een eenhoofdige Raad van Bestuur, 180 medewerkers en een omzet van ca. € 8 miljoen.

Algemene taken
 • Integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken binnen de stichting. Waaronder de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen op het gebied van strategie- en risicomanagement verbonden aan de activiteiten, de financiën en naleving van de wet- en regelgeving.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en het optreden als sparringpartner.
 • Het uitoefenen van statutair toegewezen taken, waaronder het goedkeuren van belangrijke, strategische, organisatorische en investeringsbeslissingen.
 • Samen met de collega Raad vanToezicht leden functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur.


Wij hechten waarde aan een open en constructieve samenwerking als Raad van Toezicht onderling, alsook met de Raad van Bestuur. Er is sprake van een gezonde teamspirit binnen de huidige Raad van Toezicht met het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen. Wij zijn proactief en gericht op samenwerking en verbinding vanuit een kritische grondhouding naar de organisatie en naar elkaar.

Algemene eisen nieuwe leden
 • Voldoende beschikbare tijd (minimaal 6 vergaderingen per jaar in de avonduren, voorbereidingstijd en desgevraagd bij ad-hoc advies.
 • Zich aangetrokken voelen en uitgedaagd zijn door het doel van Stichting Kinderopvang Roermond (SKR/SKEM).
 • Affiniteit met de sector Kinderopvang.
 • Denken en handelen op academisch niveau.
 • Beschikken over ervaring in een vergelijkbare rol als Commissaris of Toezichthouder en /of bestuurlijke ervaring binnen een maatschappelijke organisatie.
 • Beschikken over deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Is een stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Is onafhankelijk en onpartijdig.
Eisen voor de specifieke aandachtsgebieden:
Strategie & Organisatie
 • Houdt toezicht op de wijze waarop het bestuur voor de lange termijn waarde creatie uitvoert.
 • Bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering daarvan en de daarmee gepaard gaande risico’s.
 • Ziet kansen en uitdagingen voor de organisatie.
 • Houdt toezicht en adviseert de Bestuurder op het versterken van de innovatiecultuur en initiatieven in de organisatie.
 • Is sparringpartner van de Bestuurder binnen de thema’s Innovatie en Kwaliteit binnen de Kinderopvang in algemene zin.
 • Houdt toezicht op het functioneren van de klachtenprocedure en de afhandeling van bevindingen van in – en externe audits en is sparringpartner in incidentele gevallen.
 • Neemt een positief kritische houding aan op het gebied van Innovatie en Kwaliteit binnen SKR / SKEM
Vergoeding

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht en past binnen de wettelijke kaders.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Pascal Penders, voorzitter Raad van Toezicht op telefoonnummer 06-53233223.

Procedure

Uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae kunt u voor 23 februari 2022 mailen naar:

Stichting Kinderopvang Roermond
T.a.v. Mw V. Mengelers.
Email: vmengelers@gmail.com

De sollicitatiegesprekken voor de eerste kennismaking worden ingepland op 9 maart 2022 tussen 17.00 uur en 20.00 uur en op 16 maart 2022 tussen 17.00 uur en 20.00 uur volgt de tweede gespreksronde. Betrokkenen worden over de voortgang per mail geïnformeerd. Wij streven naar een benoeming van dit nieuwe lid van de Raad van Toezicht per 20 april 2022. Vragen over deze vacature kunt u stellen via boven genoemd emailadres.


Ontwikkeling van kinderen leuk & speels, dat is jouw kracht!Enthousiaste pedagogisch medewerker M/V (minimaal 0,5 fte)

Jij zorgt er samen met je collega’s voor dat kinderen zichzelf kunnen zijn én zich kunnen ontwikkelen. Je geeft hen een geborgen, prikkelende en liefdevolle omgeving. Jij stimuleert de kinderen speels, met plezier en creëert betrokkenheid, waardoor ze vanzelf iets leren en tot ontwikkeling overgaan. Als de kinderen weer een plezierige en uitdagende dag hebben beleefd, dan ga ook jij met een tevreden gevoel naar huis.

Zijn enthousiasme, inlevingsvermogen, en verantwoordelijkheidsgevoel woorden die bij jou passen? Ben je initiatiefrijk, zelfstandig en flexibel? Kun je duidelijk en open communiceren met kinderen, ouders en de collega's? Dan nodigen je graag uit voor een gesprek!

Heb je behoefte aan meer informatie?

Lees dan hieronder de volledige omschrijving of neem contact op met onze afdeling HRM, 0475-337049.

Als je in het bezit bent van de noodzakelijke diploma’s en ervaring dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Deze kun je sturen naar solliciteren@krmd.nl. onder vermelding van vacature PM 2021.

De eisen die we aan jou stellen?
 • Een relevant diploma zoals MBO/HBO (SPW, SCW, MWD, AB), leid(st)er kindercentra, PABO of MBO/HBO verpleging/verzorging (Doe de diplomacheck via https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma).
 • In het bezit zijn van een VVE, Taal 3F en kinder-EHBO certificaat, of bereid zijn deze te behalen.
 • Beschikken over sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen, ouders, stagiaires en vrijwilligers.
 • Flexibel inzetbaar zijn op alle werkvormen KDV, BSO, VSO, TSO, POV.
 • Beschikken over een gezonde portie humor en enthousiasme.
 • Ervaring is gewenst.
Wat wij jou kunnen bieden?
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij het aantal uren in overleg bepaald wordt.
 • Een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
 • Salarisregeling conform de CAO Kinderopvang.
 • Een inspirerende werkomgeving en een prima werksfeer waarin wij betrokkenheid, plezier in het werk en het werken in teamverband belangrijk vinden.


Kinderen zichzelf laten zijn in een veilige, geborgen en liefdevolle omgeving en stimuleren in hun ontwikkeling is jouw passie! Je bent pas tevreden als ze weer een plezierige en uitdagende dag hebben beleefd. Deel je dit gevoel?

Jouw motivatie om met kinderen te werken uit zich in enthousiasme, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Als pedagogisch medewerker POV toon je initiatief en werk je zelfstandig. Je bent inlevend, stressbestendig en flexibel én weet goed en duidelijk te communiceren met kinderen, hun ouders en de collega's. Herken jij jezelf hierin?

Op onze peuteropvang locaties, waar wij veel kinderen opvangen met een VVE-indicatie, zoeken wij pedagogisch medewerkers die naast bovengenoemde eigenschappen het een uitdaging vinden om complexe situaties op te pakken en in succes te vertalen. Je wordt uitgedaagd om kinderen met ontwikkelingsachterstand verder te begeleiden, je krijgt te maken met complexere (thuis)situaties en ook taalachterstand is een voorkomende situatie. Durf jij die uitdaging aan?

Geeft bovenstaande omschrijving jou de energie om te reageren?

De eisen die we aan jou stellen?
 • Een relevant diploma zoals MBO/HBO (SPW, SCW, MWD, AB), leid(st)er kindercentra, PABO of MBO/HBO verpleging/verzorging (Doe de diplomacheck via https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma)
 • In het bezit zijn van een VVE, Taal 3 F en kinder-EHBO certificaat, of bereid zijn deze te behalen.
 • Ervaring hebben in het oppakken van complexe situaties met betrekking tot het begeleiden van kinderen met ontwikkelingsachterstand
 • Beschikken over sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen, ouders, stagiaires en vrijwilligers.
 • Flexibel inzetbaar zijn op alle werkvormen KDV, BSO, VSO, TSO, POV, waarbij de POV de voorkeur geniet.
 • Beschikken over een gezonde portie humor en enthousiasme.
Wat wij jou kunnen bieden?
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij het aantal uren in overleg bepaald wordt.
 • Een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
 • Salarisregeling conform de CAO Kinderopvang.
 • Een inspirerende werkomgeving en een prima werksfeer waarin wij betrokkenheid, plezier in het werk en het werken in teamverband belangrijk vinden.
Interesse in deze vacature?

Stuur dan jouw motivatie met CV naar solliciteren@krmd.nl. onder vermelding van: Vacature PM POV.

Wil je meer informatie neem dan contact op met onze afdeling HRM, tel.nr. 0475-337049.

Enthousiaste vrijwilligers Roermond gezocht die onze professionele pedagogisch medewerkers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken bij de Tussenschoolse Opvang op meerdere scholen in Roermond en Herten.

De Tussenschoolse Opvang wordt verzorgd van 11.45 uur tot 13.15 uur. Samen met collega’s zorgt de vrijwilliger voor een ontspannen en prettig overblijfuurtje voor de kinderen. Het opvangen van de kinderen tussen-de-middag is leuk en leerzaam.

We vragen de vrijwilliger minimaal 1 vaste dag per week beschikbaar te zijn voor een langere periode, en minimaal 21 jaar oud is. Het is voor kinderen belangrijk dat zij zoveel mogelijk bekende gezichten zien. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor de communicatie met kinderen.

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding van € 7,50 per dag.

Ben je enthousiast over het opvangen van kinderen op school, of wil je meer informatie, neem dan contact op met onze afdeling HR personeelszaken@krmd.nl of via 0475-337049.

Wil je je inschrijven voor Vrijwilligerswerk op een van onze locaties, vul dan het formulier ‘Inschrijving Vrijwilligerswerk’ in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over je inschrijving.

Inschrijving Vrijwilligerswerk

Enthousiaste vrijwilligers Echt/Maasgouw met groene vingers gezocht voor het bijhouden van de groenvoorziening bij onze locaties en die het leuk vinden om klussen aan de gebouwen en inventaris uit te voeren

Uiteraard kan de vrijwilliger goed omgaan met mensen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor de communicatie met zowel de kinderen als ouders en collega’s. Daarnaast is het van belang dat de vrijwilliger zowel kan samenwerken als in staat is om zelfstandig te werken. Je hebt kennis van groenonderhoud en uitvoeren van diverse klussen.

We vragen de vrijwilliger minimaal 1 vaste dag per week beschikbaar te zijn voor een langere periode. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding van € 2,50 per uur.

Wil je meer informatie over het vrijwilligerswerk neem dan contact op met onze afdeling HR personeelszaken@krmd.nl of via 0475-337049.

Ben je enthousiast en wil je je inschrijven voor Vrijwilligerswerk op een van onze locaties, vul dan het formulier ‘Inschrijving Vrijwilligerswerk’ in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over je inschrijving.

Inschrijving Vrijwilligerswerk