Inschrijven

Vacatures

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) is met circa 200 medewerkers de grootste aanbieder op het gebied van kinderopvang in Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw. Vanuit circa 30 locaties bieden we diverse soorten kinderopvang: kinder- en peuteropvang en voor-, tussen- en naschoolse opvang.

SKR is een innovatieve organisatie met een brede maatschappelijke oriëntatie, waar de ontwikkeling van het spelend lerend kind en medewerkers centraal staat. Werken bij Kinderopvang Roermond, Echt en Maasgouw betekent groei, teamwork en professionaliteit.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:


(mogelijk dat deze functie op termijn een combinatie functie wordt van Kindcoach en Pedagogisch Coach)


De functie Pedagogisch Coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

De Pedagogische Coach fungeert als spil tussen het pedagogische beleid en de uitvoering hiervan. Deze functie ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder.

De werkzaamheden
 • helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogische beleid en komt gezamenlijk tot het formuleren van de coachingsbehoeften;
 • stelt individueel, groepsgericht of teamgericht doelen samen met het team op en/of faciliteert in het opstellen daarvan;
 • draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep (ook in complexe situaties);
 • treedt begeleidend, stimulerend of interveniërend op, dit afhankelijk van de situatie;
 • signaleert behoefte aan deskundigheid en scholing bespreekt vorderingen en evalueert de inhoud en lesvorm;
 • fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering;
 • signaleert structurele knelpunten en successen in de ontwikkeling van medewerkers, kwaliteit van werkzaamheden en/of processen, methoden en programma’s en vertaalt deze naar adviezen voor verbetering van het gehanteerde beleid.
De benodigde kwaliteiten
 • Beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau en een opleiding zoals genoemd in dit document.
 • Kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching.
 • Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.
 • Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid.
 • Gezien de aard van de functie is het vanzelfsprekend dat je in staat bent om pedagogisch medewerkers zodanig te coachen dat met elkaar afgesproken doelen worden bereikt. Waar nodig ben je in staat om tijdig bij te sturen. Hierbij rekening houdend met het eigen ontwikkelproces van onze pedagogisch medewerkers.
Wat kunnen we je bieden:
 • een uitdagende functie binnen een organisatie in ontwikkeling met volop mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling maar ook die van pedagogisch medewerkers;
 • op basis van ervaring en opleiding wordt een passend salarisaanbod gedaan. De functie is ingedeeld in schaal 9 van de CAO Kinderopvang.
 • overige arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en reiskosten zijn geregeld conform de CAO Kinderopvang.
 • 210 verlofuren bij een werkweek van 36 uur;
 • een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.


Indien je vragen hebt over deze uitdagende functie kun je contact opnemen met Paula Mena Lagos, Pedagogisch Coach en bereikbaar via 06- 80114479.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang bij de invulling van deze vacature.

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur dan motivatie met CV voor 3 juni 2022 naar solliciteren@krmd.nl onder vermelding van vacature PC2022.

De werkzaamheden

De senior medewerker draagt zorg voor een juiste, volledige en tijdige verwerking van en controle op de financiële en administratieve gegevens en draagt hiermee bij aan de bewaking van de financiële positie van de organisatie.

De senior medewerker werkt binnen het team administratie (crediteuren, debiteuren, grootboek), en instrueert, begeleidt en coacht de collega’s bij hun werkzaamheden. Gezamenlijk is het team, onder leiding van de Controller / Hoofd Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor de financiële vastlegging en het opstellen van rapportages en analyses. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de vastgestelde administratieve takenlijst. In voorkomende situaties wordt samengewerkt met de klantenservice en de personeels- en salarisadministratie. De senior medewerker is verantwoordelijk voor de bewaking van de kasprocedure.

Naast deze werkzaamheden is de senior medewerker mede verantwoordelijk voor het constant optimaliseren van de Administratieve Organisatie. Is key-user van de applicaties die binnen de organisatie worden toegepast (onder andere Exact online, en Kidsvision). Gezien de implementatie van BI is kennis hiervan een pré.

In samenwerking met de Controller / Hoofd bedrijfsvoering heeft de senior medewerker een aandeel in het tot stand komen van verschillende in- en externe rapportages (managementrapportages, jaarrekening, begroting, KOT), het vaststellen van de verschillende tarieven en de aanvraag en declaratie van subsidies.

De benodigde kwaliteiten
 • Je beschikt minimaal over een afgeronde financiële MBO+/HBO opleiding en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je bent analytisch en uiteraard spreekt het voor zich dat je beschikt over voldoende financieel bewustzijn;
 • Je hebt de drive om jezelf te blijven ontwikkelen, en vindt het een uitdaging om anderen ook te helpen in hun ontwikkeling;
 • Gezien de ontwikkeling van het team ben je een teamspeler, die in staat is om collega’s op sleeptouw te nemen in een veranderproces, in staat is om tijdig te schakelen tussen operatie en helicopterview en Iemand die initiatief neemt.
Wat kunnen we je bieden:
 • een uitdagende functie binnen een organisatie in ontwikkeling met volop mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling maar ook die van de afdeling;
 • Afhankelijk van ervaring en opleiding wordt een passend salarisaanbod gedaan conform de CAO Kinderopvang (indicatief schaal 9);
 • 210 verlofuren bij een werkweek van 36 uur;
 • Laptop, toebehoren en mobiele telefoon;
 • reiskostenvergoeding;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 3%
 • een tegemoetkoming in je aanvullende zorgverzekering;
 • een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.


Indien je nog vragen hebt over deze functie kunt je deze stellen aan Marc Peltzer, Controller a.i. en bereikbaar via 06-52052413.

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur dan motivatie met CV voor 21 mei 2022 naar solliciteren@krmd.nl onder vermelding van vacature FIN2022/1 De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 12:00 uur.

Als een specialist in jouw vakgebied ben je lid van het managementteam en adviseer je bestuurder en management over de voorkomende financiële en bedrijfseconomische vraagstukken. Gezien de omvang van de organisatie kan het daarbij gaan om omvangrijke investeringsvraagstukken, vragen hoe subsidieregelingen te interpreteren, het proces van de jaarrekening, maar ook hoe managementrapportages vorm te geven. Aanvullend weet je bestuurder en managementteam te adviseren over relevante automatiseringsvraagstukken. Kortom, een allround functie waarin je proactief meedenkt over de ontwikkelingen binnen de organisatie, op basis van de ontwikkelingen in de branche.

Je coacht de medewerkers van de afdeling en draagt bij aan de optimalisatie van de werkprocessen en toekomstig financieel en organisatiebeleid. Gezien de ontwikkelingen in de organisatie ga je een bijdrage leveren aan de verdergaande samenwerking van de afdeling Financiën met de afdeling klantenservice.

Het takenpakket:
 • Geeft inspirerend leiding aan de medewerkers van de afdeling Financiën en de coördinator Klantenservice en stimuleert daarmee de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerkers. Is eindverantwoordelijk voor de verdergaande samenwerking tussen beide afdelingen en de verschillende processen (o.a. P&C cyclus, begroting, jaarrekening);
 • Is verantwoordelijk voor het implementeren en evalueren van het financieel beleid, inclusief de daarbij behorende werkprocessen en procedures.
 • Volgt de in- en externe ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang en beoordeelt de consequenties daarvan voor de organisatie;
 • Initiëren, aansturen en begeleiden van projecten en veranderprocessen die betrekking hebben op financiën, klantenservice en automatisering. Stemt af over verwachtingen, wensen en behoeften met de andere afdelingen waarvoor en waarmee de afdeling Financiën (samen) werkt;
 • Levert een bijdrage aan diverse strategische overleggen binnen en buiten de organisatie,
 • Stelt de benodigde managementrapportages samen en analyseert deze, waar aan de orde met de collega’s van de andere afdelingen;
De functie-eisen
 • Is in het bezit van een relevante opleiding op minimaal HBO(+) niveau (bijv. Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance en Control);
 • Beschikt over minimaal 5 jaar relevante ervaring in een allround, eindverantwoordelijke functie op financieel en bedrijfseconomisch vlak;
 • Heeft een coachende stijl van leidinggeven;
 • ervaring met het optimaliseren van processen, systemen, structuren, samenwerking en communicatie;
 • in staat tot het aanbrengen van prioriteiten.
Aanvullende eisen:
 • een dienstverlenende instelling met goed ontwikkelde adviesvaardigheden;
 • je bent “stevig”, integer en beschikt over een positieve blik op leven en werken, bent zelfsturend, organisatiesensitief en energiek;
 • is als MT-lid, een volwaardige gesprekspartner voor bestuurder en collega MT-leden
 • daarnaast pragmatisch en een hands-on mentaliteit.
Ons aanbod en arbeidsvoorwaarden:
 • een dynamische en beleidsmatige sleutelpositie met volop mogelijkheden voor ontwikkeling van de afdeling en de organisatie;
 • Afhankelijk van ervaring en opleiding wordt een passend salarisaanbod gedaan conform de CAO Kinderopvang (indicatief schaal 11);
 • 210 verlofuren bij een werkweek van 36 uur;
 • Laptop, toebehoren en mobiele telefoon;
 • reiskostenvergoeding;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 3%
 • een tegemoetkoming in je aanvullende zorgverzekering;
 • een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.


Indien je nog vragen hebt over deze functie kun je deze stellen aan Marc Peltzer, Controller a.i. en bereikbaar via 06-52052413.

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur dan motivatie met CV voor 21 april 2022 naar solliciteren@krmd.nl onder vermelding van vacature FIN2022 De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op maandag 25 april vanaf 12:00 uur.


Wil jij als Pedagogisch medewerker bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen?


Stichting Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren, Maasgouw is op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen.

Jij zorgt er samen met je collega’s voor dat kinderen zichzelf kunnen zijn én zich kunnen ontwikkelen. Je geeft hen een geborgen, prikkelende en liefdevolle omgeving. Jij stimuleert de kinderen speels, met plezier en creëert betrokkenheid, waardoor ze vanzelf iets leren en tot ontwikkeling overgaan.
Als de kinderen weer een plezierige en uitdagende dag hebben beleefd, dan ga ook jij met een tevreden gevoel naar huis.

Zijn enthousiasme, inlevingsvermogen, en verantwoordelijkheidsgevoel woorden die bij jou passen?
Ben je initiatiefrijk, zelfstandig en flexibel? Kun je duidelijk en open communiceren met kinderen, ouders en de collega's? Dan nodigen we je graag uit voor een eerste kennismaking en een bezoek aan een van onze locaties. Op deze wijze krijg je meteen een goed beeld van onze organisatie en de mogelijkheden.

Om te kunnen werken in de Kinderopvang worden een aantal eisen aan je gesteld. Dat begint met een afgeronde relevante opleiding op minimaal MBO-3 niveau. Er zijn behoorlijk wat opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Kom jij in aanmerking voor een functie in de kinderopvang: doe de eerste check via https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang

Verder is het van belang dat je in het bezit bent van een certificaat Taal 3F. Mocht dat niet het geval zijn, dan faciliteren wij jou om dit certificaat te behalen. Datzelfde geldt ook voor de certificaten VVE en kinder- EHBO.

Gezien je contacten met de kinderen, hun ouders, collega’s en externen, spreekt het voor zich dat je beschikt over voldoende sociale vaardigheden. Daarnaast ben je bereid om kennis te maken met de verschillende opvangvormen.

GOED OM TE WETEN

Hier tegenover staat het volgende: een arbeidsovereenkomst van minimaal 18 uur per week. Wil je meer uren werken. Dat is geen enkel probleem. In eerste instantie ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de intentie dit na een jaar te wijzigen in een arbeids-overeenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden (salaris, verlof, vergoedingen, einde-jaarsuitkering etc.) zijn geregeld via de CAO Kinderopvang. Niet onbelangrijk om te vermelden: de kinderopvang is sterk in ontwikkeling. Dat biedt zeker voldoende ontwikkelkansen voor de toekomst.

BEHOEFTE AAN MEER INFORMATIE

neem voor meer informatie op contact op met Lieke Hendriks van de afdeling HR. Lieke is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 0475-337049. Zij kan jou meer vertellen over de verschillende mogelijkheden. Ook als je niet volledig voldoet aan de opleidingseisen. Zij kan jou informeren over aanvullende acties die nodig zijn om bij ons te komen werken.

REAGEREN

Motivatiebrieven voorzien van een CV kun je richten aan solliciteren@krmd.nl. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met je op.Enthousiaste vrijwilligers Roermond gezocht die onze professionele pedagogisch medewerkers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken bij de Tussenschoolse Opvang op meerdere scholen in Roermond en Herten.

De Tussenschoolse Opvang wordt verzorgd van 11.45 uur tot 13.15 uur. Samen met collega’s zorgt de vrijwilliger voor een ontspannen en prettig overblijfuurtje voor de kinderen. Het opvangen van de kinderen tussen-de-middag is leuk en leerzaam.

We vragen de vrijwilliger minimaal 1 vaste dag per week beschikbaar te zijn voor een langere periode, en minimaal 21 jaar oud is. Het is voor kinderen belangrijk dat zij zoveel mogelijk bekende gezichten zien. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor de communicatie met kinderen.

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding van € 7,50 per dag.

Ben je enthousiast over het opvangen van kinderen op school, of wil je meer informatie, neem dan contact op met onze afdeling HR personeelszaken@krmd.nl of via 0475-337049.

Wil je je inschrijven voor Vrijwilligerswerk op een van onze locaties, vul dan het formulier ‘Inschrijving Vrijwilligerswerk’ in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over je inschrijving.

Inschrijving Vrijwilligerswerk

Enthousiaste vrijwilligers Echt/Maasgouw met groene vingers gezocht voor het bijhouden van de groenvoorziening bij onze locaties en die het leuk vinden om klussen aan de gebouwen en inventaris uit te voeren

Uiteraard kan de vrijwilliger goed omgaan met mensen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor de communicatie met zowel de kinderen als ouders en collega’s. Daarnaast is het van belang dat de vrijwilliger zowel kan samenwerken als in staat is om zelfstandig te werken. Je hebt kennis van groenonderhoud en uitvoeren van diverse klussen.

We vragen de vrijwilliger minimaal 1 vaste dag per week beschikbaar te zijn voor een langere periode. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding van € 2,50 per uur.

Wil je meer informatie over het vrijwilligerswerk neem dan contact op met onze afdeling HR personeelszaken@krmd.nl of via 0475-337049.

Ben je enthousiast en wil je je inschrijven voor Vrijwilligerswerk op een van onze locaties, vul dan het formulier ‘Inschrijving Vrijwilligerswerk’ in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over je inschrijving.

Inschrijving Vrijwilligerswerk