Inschrijven

Vacatures

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) is met circa 200 medewerkers de grootste aanbieder op het gebied van kinderopvang in Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw. Vanuit circa 30 locaties bieden we diverse soorten kinderopvang: kinder- en peuteropvang en voor-, tussen- en naschoolse opvang.

SKR is een innovatieve organisatie met een brede maatschappelijke oriëntatie, waar de ontwikkeling van het spelend lerend kind en medewerkers centraal staat. Werken bij Kinderopvang Roermond, Echt en Maasgouw betekent groei, teamwork en professionaliteit.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:


Als locatie coördinator voer je naast de reguliere pedagogisch medewerker-taken meerdere coördinerende taken uit. Deze taken behoren structureel tot de functie. Daarnaast ben je evenals de pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De locatie coördinator ressorteert hiërarchisch onder de operationeel manager en stelt in samenwerking met deze een locatiewerkplan op dat afgestemd is op het uitgezette beleid.

De functie-inhoud:

De locatie coördinator heeft de volgende taken:

 • Houdt toezicht en geeft feedback op de uitvoering van de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers en andere medewerkers van de betreffende locaties.
 • Adviseert en ondersteunt de pedagogisch medewerkers in probleemsituaties onder andere als terugvalmogelijkheid.
 • Signaleert knelpunten of aandachtspunten inzake medewerkers bij de operationeel manager.
 • Regelt onderling en in overleg met de medewerkers de bereikbaarheid van de locatie.
 • Fungeert als aanspreekpunt binnen de locatie of locaties, maar ook voor ouders/ verzorgers.
 • Zorgt voor de juiste kwantitatieve bezetting en stelt daarbij een rooster op binnen vastgestelde kaders.
 • Stemt de reguliere planning (roosters) en invulling daarvan met planning af, teneinde een kwalitatieve en rendabele dienstverlening te borgen.
 • Voert het dagelijks beheer van de accommodatie(s) en inventaris van de betreffende organisatorische eenheid.
 • Heeft contact met externe instanties daar waar het gaat over operationele aspecten.
 • Behandelt klachten van ouders/ verzorgers volgens de binnen de organisatie afgesproken richtlijnen en procedures.
 • Verricht diverse administratieve werkzaamheden in overleg met de operationeel manager.
 • Is verantwoordelijk voor de budgetbewaking van de betreffende eenheid of eenheden.
 • Verricht reguliere werkzaamheden als pedagogisch medewerker.

Functie-eisen::

Voor deze dynamische functie dien je te beschikken over:

 • Een werk- en denkniveau dat minimaal vergelijkbaar is met een pedagogisch medewerker niveau 4.
 • Een afgeronde opleiding zijnde MBO3 opleiding SPW, SCW, MWD, AB, PABO of MBO/HBO verpleging/verzorging.
 • Pedagogische kennis en relevante werkervaring.
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen.
 • Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind.

Noodzakelijke competenties:

 • Sociale vaardigheden
 • Coachende vaardigheden
 • Plan- en organisatievermogen
 • Proactief en ondernemend

Aanbod en arbeidsvoorwaarden

In de dynamische sector waarin SKR/SKEM opereert, wordt een uitdagende functie geboden binnen een team van gemotiveerde, betrokken en collegiale professionals. De arbeidsovereenkomst zal in eerste instantie voor bepaalde tijd worden aangegaan. De positie wordt gewaardeerd met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang.

Indien je nog vragen hebt over deze functie kunt je deze stellen aan René Raats HR Business Partner Tel. 06-53265154.

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur dan een motivatie met CV voor 30 oktober naar solliciteren@krmd.nl. onder vermelding van vacature LC.

Tot je takenpakket behoort het uitvoeren van reparaties en kleinschalig onderhoud aan onze gebouwen, inventaris (meubilair) en speelgoed. Ook het deels bijhouden van onze groenvoorziening behoort tot je takenpakket. De medewerker technische dienst wordt aangestuurd door onze Coördinator Facility.

De functie-inhoud:
 • Reparatie-en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, inventaris en speelgoed
 • Verhelpen van storingen aan technische installaties c.q. aanspreekpunt voor de ingeschakelde externe service dienst
 • Kleine aanpassingen op de locaties doorvoeren
 • Bijhouden van de groenvoorziening
 • Oplossen van al dan niet acute facilitaire problemen op de locatie
 • Beheer en onderhoud van het gereedschap van onze organisatie
 • Aanschaffen van materialen en onderdelen ten behoeve van eigen werkzaamheden, conform daartoe geldende afspraken
 • Hulp bieden bij interne verhuizingen
Functie-eisen:

Voor deze allround functie dien je te beschikken over:

 • Een gerichte technische opleiding en technisch inzicht
 • Ervaring met het verrichten van onderhoud en reparatie werkzaamheden
 • Enige kennis van elektro- en mechanische techniek
 • Enige kennis van groenonderhoud
 • Een rijbewijs BE
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal (nodig voor de communicatie met zowel de kinderen als ouders en collega’s)
Noodzakelijke persoonskenmerken:
 • Zelfstandig kunnen functioneren binnen de gestelde richtlijnen
 • Kunnen werken in kinderrijke omgeving (kennis van de eisen die gesteld worden aan kindercentra is een pre)
 • Veiligheid en hygiëne met betrekking tot eigen werkzaamheden en de werkomgeving in acht kunnen houden
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Bestand zijn tegen fysieke belasting
Aanbod en arbeidsvoorwaarden

In de dynamische sector waarin SKR/SKEM opereert, wordt een uitdagende functie geboden binnen een organisatie met gemotiveerde, betrokken en collegiale professionals. De arbeidsovereenkomst zal in eerste instantie voor bepaalde tijd worden aangegaan.

De positie wordt gewaardeerd met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang schaal 4. Voor de uitvoering van de werkzaamheden heb je de beschikking over een mobiele telefoon en een bedrijfsauto. Gereedschap wordt in overleg aangeschaft.

Indien je nog vragen hebt over deze functie kunt je deze tot 24 juli stellen aan Diana van der Vliet (Coördinator Facility) Tel. 06-40768335.

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur dan een motivatie met CV naar solliciteren@krmd.nl. onder vermelding van vacature MTD.

Voor diverse locaties in Roermond en Echt, zijn wij op zoek naar Pedagogisch medewerkers voor de buitenschoolse opvang.

Als pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang (BSO) heb je affiniteit met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Met jouw creativiteit bedenk je allerlei activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Jij zorgt vol enthousiasme ervoor dat zij een leuke invulling van de dag hebben en zich niet vervelen op de BSO. Het welbevinden van de kinderen is jouw verantwoordelijkheid, dus hier moet je serieus mee omgaan.

Samen met je collega’s zorg je voor gevulde dagen die volgens planning verlopen. Je moet goed kunnen samenwerken en organiseren want je staat meestal niet alleen op een groep. Het is ook belangrijk dat je zelfstandig bent. Of de kinderen nou druk zijn, veel lawaai maken of veel aandacht nodig hebben, jij bent altijd betrokken bij hen. Je vindt het leuk om dagelijks met ze bezig te zijn.

Je hebt niet alleen veel contact met kinderen maar ook met ouders en collega’s. Je kunt op ieder niveau goed uitleggen wat je bedoelt. Als pedagogisch medewerker BSO leg je de kinderen bijvoorbeeld uit hoe een spel werkt. Daarnaast houd je de ouders en je collega’s op de hoogte over het kind. Je spreekt duidelijk en luistert goed. Communicatieve vaardigheden zijn dus zeer belangrijk bij dit beroep.

Tevens dien je te beschikken over een afgeronde opleiding op niveau 3 of 4.

We hebben op de diverse locaties vacatures, deze zijn met name op de maandag, dinsdag en donderdag en in mindere mate op woensdag en vrijdag. Het aantal uren dat je ingezet kunt worden kunnen we in overleg met jou bepalen

De werktijden liggen tussen 13:00 en 18:30 uur. Het aantal contracturen is in overleg te bepalen en is ook afhankelijk van jouw beschikbaarheid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze afdeling HR onder nummer 0475-337049

Je kunt je interesse kenbaar maken via solliciteren@krmd.nl. onder vermelding van PMBSO.

De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat kinderen zichzelf kunnen zijn in een veilige, geborgen en liefdevolle omgeving. De pedagogisch medewerker stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en is tevreden als de kinderen weer een plezierige en uitdagende dag hebben beleefd.

De motivatie om met kinderen te werken uit zich in enthousiasme, inlevingsvermogen, en verantwoordelijkheidsgevoel. De pedagogisch medewerker is te typeren als initiatiefrijk, zelfstandig en flexibel. Verder is het van belang dat er goed, duidelijk en open gecommuniceerd wordt met de kinderen, hun ouders en de collega's.

Functie-eisen:
 • Een relevant diploma zoals MBO/HBO (SPW, SCW, MWD, AB), leid(st)er kindercentra, PABO of MBO/HBO verpleging/verzorging.
 • In het bezit zijn van een VVE-,Taal 3 F en kinder-EHBO certificaat, of bereid zijn deze te behalen.
 • Beschikken over sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen, ouders, stagiaires en vrijwilligers.
 • Flexibel inzetbaar zijn op alle werkvormen KDV, BSO, VSO, TSO.
 • Beschikken over een gezonde portie humor en enthousiasme.
 • Ervaring is een pré.
Noodzakelijke competenties:
 • Sensitiviteit
 • Creativiteit
 • Zelfontwikkeling
 • Groepsgericht leidinggeven aan kinderen
Geboden wordt:
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij het aantal uren in overleg bepaald wordt.
 • Een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
 • Salarisregeling conform de CAO Kinderopvang.
 • Een inspirerende werkomgeving en een prima werksfeer waarin wij betrokkenheid, plezier in het werk en het werken in teamverband belangrijk vinden.
Solliciteren.

Indien u nog vragen heeft over deze functie dan kunt u contact opnemen met de afdeling HRM, Tel. 0475-337049.

Heeft u interesse in deze vacature? Stuur dan uw motivatie met CV naar solliciteren@krmd.nl. onder vermelding van Vacature PM.

Enthousiaste vrijwilligers Roermond gezocht die onze professionele pedagogisch medewerkers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken bij de Tussenschoolse Opvang op meerdere scholen in Roermond en Herten.

De Tussenschoolse Opvang wordt verzorgd van 11.45 uur tot 13.15 uur. Samen met collega’s zorgt de vrijwilliger voor een ontspannen en prettig overblijfuurtje voor de kinderen. Het opvangen van de kinderen tussen-de-middag is leuk en leerzaam.

We vragen de vrijwilliger minimaal 1 vaste dag per week beschikbaar te zijn voor een langere periode, en minimaal 21 jaar oud is. Het is voor kinderen belangrijk dat zij zoveel mogelijk bekende gezichten zien. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor de communicatie met kinderen.

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding van € 7,50 per dag.

Ben je enthousiast over het opvangen van kinderen op school, of wil je meer informatie, neem dan contact op met onze afdeling HR personeelszaken@krmd.nl of via 0475-337049.

Wil je je inschrijven voor Vrijwilligerswerk op een van onze locaties, vul dan het formulier ‘Inschrijving Vrijwilligerswerk’ in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over je inschrijving.

Inschrijving Vrijwilligerswerk

Enthousiaste vrijwilligers Echt/Maasgouw met groene vingers gezocht voor het bijhouden van de groenvoorziening bij onze locaties en die het leuk vinden om klussen aan de gebouwen en inventaris uit te voeren

Uiteraard kan de vrijwilliger goed omgaan met mensen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor de communicatie met zowel de kinderen als ouders en collega’s. Daarnaast is het van belang dat de vrijwilliger zowel kan samenwerken als in staat is om zelfstandig te werken. Je hebt kennis van groenonderhoud en uitvoeren van diverse klussen.

We vragen de vrijwilliger minimaal 1 vaste dag per week beschikbaar te zijn voor een langere periode. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding van € 2,50 per uur.

Wil je meer informatie over het vrijwilligerswerk neem dan contact op met onze afdeling HR personeelszaken@krmd.nl of via 0475-337049.

Ben je enthousiast en wil je je inschrijven voor Vrijwilligerswerk op een van onze locaties, vul dan het formulier ‘Inschrijving Vrijwilligerswerk’ in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over je inschrijving.

Inschrijving Vrijwilligerswerk