Vacature

Vestigingsmanager

Wil jij je verder ontwikkelen in de kinderopvang?
Wij hebben een uitdagende functie voor jou!

Stichting Kinderopvang Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren, staat aan de vooravond van een aantal mooie uitdagingen. De ontwikkelingen binnen de kinderopvang volgen elkaar razendsnel op en het krachtenveld waarin we opereren is dynamisch en complex. Kinderopvang is zoveel meer dan opvang alleen. Kinderen worden op een cruciale leeftijd aan onze zorgen toevertrouwd. Wij zijn ons bewust van de belangrijke maatschappelijke rol die we in deze regio vervullen als het gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de arbeidsparticipatie van ouders en verzorgers. Wij zijn daarbij partner van en voor het kind. Dat doen wij samen met ouders, scholen en andere samenwerkingspartners.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie en onze resultaten vloeien niet terug naar aandeelhouders, maar naar de organisatie met als doel onze “dienstverlening” te verbeteren.

Ons verhaal gaat over de kracht van bewust vrij spel. Een verhaal over kleine mensen die groter groeien door onze zorg en aandacht. Over een organisatie die zich omringt met talent om de talenten van kinderen te ontwikkelen. Wij hebben ons pedagogisch beleid vernieuwd en  besloten om de aansturing van de organisatie anders in te richten. Op basis van deze twee pijlers kunnen wij de komende jaren vorm en inhoud gaan geven aan de professionalisering van onze organisatie en uitdagingen waar de kinderopvang de komende jaren voor staat.

Om deze veranderingen op operationeel tactisch niveau vorm te kunnen geven zijn wij op zoek naar

Vestigingsmanager, minimaal 30 uur per week

De Vestigingsmanager (VM-er) ontvangt leiding van de Manager Kinderopvang (MKO). Met enkele andere VM-ers en de MKO vormt de VM-er een samenwerkingsverband.

De VM-er is verantwoordelijk voor het behalen van de operationele doelstellingen van een of meerdere vestigingen. Deze doelstellingen hebben betrekking op de reguliere bedrijfsvoering (coördineren en integraal zorg dragen dat de dagelijkse zorg en opvang van een groep kinderen veilig volgens afspraak en met een adequate bezetting wordt uitgevoerd. Geeft daartoe hiërarchisch leiding aan medewerkers), het signaleren van afwijkingen en het herstellen van deze afwijkingen, dan wel het doen van voorstellen om deze afwijkingen structureel te voorkomen.

De VM-er onderhoudt relevante contacten met voor de organisatie van belang zijnde functionarissen of organisaties (o.a. GGD, leerkrachten en directeuren van scholen). Onderhoudt in voorkomende situaties rechtstreeks contact met ouders (o.a. intake- en wachtlijstgesprekken, conform de geldende procedures. Evenals de behandeling van klachtenconform de geldende procedure).

De VM-er geeft op een zodanige wijze leiding dat Pedagogisch Medewerkers in staat zijn de operationele doelen (zorg en opvang van kinderen volgens de geldende missie en visie) correct uit te voeren. Is, in samenspraak met Pedagogisch Medewerkers, verantwoordelijk voor een continue en kwalitatieve  personele bezetting. Stimuleert, coacht en daagt medewerkers uit om zich te ontwikkelen. De VM is op de hoogte van de missie en visie en handelt daarnaar.

Vanuit de functie kan de VM-er deelnemen aan organisatie brede projecten of projectgroepen. Kan leiding geven aan projecten in het samenwerkingsverband.

De VM-er maakt gebruik van de binnen de organisatie aanwezige applicaties (o.a. Dotweb, KidsVision, Kwibuss) en overige hulpmiddelen (o.a. begroting).

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die ruime ervaring hebben opgedaan in de kinderopvang, bij voorkeur als Pedagogisch Medewerker met coördinerende werkzaamheden. Vanuit deze functie heb je al enige  ervaring opgedaan in het leiding geven aan en coachen van collega pedagogisch medewerkers. Het onderhouden van contacten met ouders kent voor jou geen geheimen. Verder weet je hoe het is om de  bedrijfsvoering van een of meerdere locaties te coördineren.

Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau en een relevante basisopleiding op niveau 4.

De functie van vestigingsmanager is een nieuwe functie in een veranderende omgeving. Dat gaat veel van jou als persoon vergen, maar je kunt er ook heel veel van leren. Naast je werkervaring en opleiding ben je  nieuwsgierig van aard, weet je met tegenstellingen om te gaan, ben je vasthoudend en vind je het uitdagend om veranderingen in initiëren.

Goed om te weten:

Hier staat het volgende tegenover: een arbeidsovereenkomst van minimaal 30 uur per week. In eerste instantie ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de intentie dit na een jaar en bij goed functioneren te wijzigen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld in schaal 9 van de CAO Kinderopvang. Overige arbeidsvoorwaarden (verlof, vergoedingen, pensioen, eindejaarsuitkering etc.) zijn geregeld via de CAO Kinderopvang. Niet onbelangrijk om te vermelden: de kinderopvang is sterk in ontwikkeling. Dat biedt voldoende ontwikkelkansen voor de toekomst.

Wil je meer weten:

Informatie over Stichting Kinderopvang Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren is te vinden op onze website: https://www.kinderopvangroermond.nl/ Via de website is ook ons pedagogisch beleid te benaderen.

Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Frank Hanssen, Manager HR en bereikbaar via 06-53346242.

Motivatiebrieven voorzien van een CV kun je richten aan solliciteren@krmd.nl