Vacature

Lid Raad van Toezicht

Toezicht houden is een vak, een leuk en boeiend vak. Wij houden toezicht bij SKR/SKEM in Zuid-Limburg en zoeken een collega. Iemand met een warme belangstelling voor Kinderopvang Iemand die zich op niveau wil inzetten voor deze groeiende, professionele organisatie. Iemand die daarnaast ook een gedegen financiële achtergrond heeft.

De Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) en Stichting Kinderopvang Echt – Maasgouw (SKEM) zoekt versterking. De huidige Raad bestaat uit vier leden, inclusief de voorzitter. Het toezicht verloopt conform de Governancecode Kinderopvang.

De huidige Raad van Toezicht is vertegenwoordigd binnen vier specifieke aandacht- expertise gebieden:

 • Expertise Finance (Pascal Penders, tevens voorzitter)
 • Expertise Strategie en Organisatie (Sven Balk)
 • Expertise Kinderopvang, Positionering & Marketing (Corrie van Diemen)
 • Expertise op het gebied van Human Resources (Vivian Mengelers)

Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Finance. De functie van voorzitter wordt vervuld vanuit de huidige leden.

Uiteraard voldoet onze kandidaat aan de eisen die modern toezicht stelt en heeft hij of zij ervaring als toezichthouder dan wel aantoonbare bestuurlijke ervaring. De Raad komt 6 keer per jaar bij elkaar (vaker indien nodig). De jaaragenda volgt de planning- en control cyclus. Eenmaal per jaar nodigt de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad uit en ook wordt er eenmaal per jaar met de Centrale Oudercommissie overlegd.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een organisatie met een maatschappelijk profiel die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Het spelend lerend kind staat bij ons centraal vanuit het motto ‘Durf te spelen’. Wij staan voor kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht.

Structureel bestaat optimale aandacht voor een goede pedagogische begeleiding van kinderen, gezondheid, hygiëne, alsmede veiligheid.

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR – SKEM) is de grootste aanbieder van kinderopvang in de regio. Er worden circa 2000 kinderen opgevangen op onze locaties. Ons basisaanbod bestaat uit kinderopvang (0 – 4 jaar), peuteropvang en Buitenschoolse Opvang (BSO).

Stichting Kinderopvang Roermond kent een Raad van Toezicht model met een eenhoofdige Raad van Bestuur, 180 medewerkers en een omzet van ca. € 10 mio.

Algemene taken

 • Integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken binnen de stichting, waaronder de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen, op strategie- en risicomanagement verbonden aan de activiteiten, de financiën en naleving van wet- en regelgeving.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en het optreden als sparringpartner
 • Het uitoefenen van statutair toegewezen taken, waaronder het goedkeuren van belangrijke, strategische, organisatorische en investeringsbeslissingen.
 • Samen met de collega RvT leden functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur.

Wij hechten aan een open en constructieve samenwerking zowel als Raad van Toezicht onderling, alsook met de Raad van Bestuur. Er is sprake van een gezonde teamspirit binnen de huidige Raad van Toezicht met het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen. Wij zijn proactief en gericht op samenwerking en verbinding vanuit een kritische grondhouding naar de organisatie en naar elkaar.

Algemene eisen nieuwe leden

 • Voldoende beschikbare tijd (minimaal 6 vergaderingen in de avonduren per jaar, voorbereidingstijd en desgevraagd bij ad-hoc advies.
 • Zich aangetrokken voelen en uitgedaagd zijn door het doel van Stichting. Kinderopvang Roermond (SKR/SKEM).
 • Affiniteit met de sector Kinderopvang.
 • Denken en handelen op academisch niveau.
 • Beschikken over ervaring in een vergelijkbare rol als Commissaris of Toezichthouder en /of bestuurlijke ervaring binnen een maatschappelijke organisatie.
 • Beschikken over deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Is een stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Is onafhankelijk en onpartijdig.

Eisen voor het specifieke aandachtsgebied:

Financiën

 • Expert op het gebied van financiële bedrijfsvoering
 • Planning (risicobeheersing)
 • Inzicht in bedrijfseconomische analyses en inrichting van financiële, administratieve processen en procedures
 • Lezen en interpreteren van de financiële verslaglegging, rapportages, jaarstukken en begrotingen
 • Heeft overleg met de externe accountant
 • Is sparringpartner van de Bestuurder op financieel gebied en in de breedste zin van het woord.


Vergoeding

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht en past binnen de wettelijke kaders.


Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Pascal Penders, voorzitter Raad van Toezicht en huidig lid met het aandachtspunt financiën op telefoonnummer 06-53233223.

Procedure

Uw sollicitatie met motivatie en Curriculum Vitae kunt u voor 13 februari 2023 mailen naar:

Stichting Kinderopvang Roermond
T.a.v. Mw Vivian Mengelers
E-mail: contact@V-2-B.nl

De sollicitatiegesprekken voor de eerste kennismaking worden ingepland op 2 maart 2023 tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Op 9 maart 2023 tussen 17.00 uur en 20.00 uur volgt de tweede gespreksronde. Betrokkenen worden over de voortgang per mail geïnformeerd. Wij streven naar een benoeming van dit nieuwe lid van de Raad van Toezicht per 1 april 2023.