Inschrijven

Pedagogisch beleid

Wij bieden kinderen de mogelijkheid om spelenderwijs kennis te maken met de wereld om hen heen, onder het toeziend oog en begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers.

Bij ons staat ‘het spelend lerend kind’ centraal! Hoe wij hier zorg voor dragen in de veilige en vertrouwde dagelijkse praktijk staat beschreven in ons pedagogisch beleid en ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Wij willen, als mede-opvoeders, een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind(eren). Deze bijdrage leveren wij vanuit de volgende visie:

Daartoe hebben we vier uitgangspunten opgesteld:

  • Het kind moet kind kunnen zijn
  • Het kind krijgt de ruimte om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen
  • Het kind wordt gestimuleerd om individueel te groeien
  • Ieder kind wordt gezien als individu, waarbij we primair uitgaan van de mogelijkheden van het kind.

Hoe wij hier vorm aan geven in de praktijk is overzichtelijk weergegeven in onze pedagogische cirkel. Klik hier om de pedagogische cirkel in een nieuw venster te openen.

Kinderen krijgen bij ons de mogelijkheid om ´spelend´ te leren. Ze mogen lekker ‘kind’ zijn. We bieden binnen alle opvangvormen vele verschillende activiteiten en materialen aan in een veilige speel- leeromgeving. Op deze manier worden de kinderen al spelend geprikkeld om zich te ontwikkelen. Dit geldt voor alle gebieden van de ontwikkeling. Er worden iedere dag op een creatieve en bewuste manier bewegingsactiviteiten ingezet, onder andere doordat we gebruik maken van “Beweegkriebels” (een door Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen ontwikkeld concept). We leren kinderen omgaan met problemen en stimuleren creativiteit. Ook de zintuiglijke ontwikkeling wordt geprikkeld door middel van voel-, proef- en doe-activiteiten. We begeleiden kinderen in persoonlijke en sociale vaardigheden.

Met behulp van observaties brengen we de ontwikkeling en het welbevinden van het individuele kind in kaart. Op deze manier kunnen we de kinderen begeleiden zowel in het individuele als het groepsgerichte ontwikkelingsproces, waarbij we primair uitgaan van de mogelijkheden van het kind.

Bij ons wordt ieder kind gekoppeld aan een mentor die het vaste aanspreekpunt is met betrekking tot het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast zien wij mentorschap als een bijdrage aan de goede band die wij vanaf de eerste kennismaking met u en uw kind willen onderhouden.