Klachten

Wij vinden het van groot belang te leren van fouten. Sterker nog: wij staan open voor ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Hiervoor hebben wij een Klachtenreglement opgesteld met mogelijkheden ten aanzien van de afhandeling van klachten. Er bestaat zowel een interne als een externe procedure klachtenafhandeling. Beiden procedures kunnen gelijktijdig en los van elkaar gestart worden.

Interne procedure

Heeft u een klacht dan kunt u deze met ons delen via de interne procedure. U kunt in dit geval uw klacht of wens bespreken met de pedagogisch medewerker. Deze betrokkene probeert zo mogelijk (eventueel in overleg) het probleem op te lossen of aan uw wens tegemoet te komen. Lukt dit laatste dan kunt u de klacht of wens doorgeven aan de clustermanager, zodat de kwaliteitsverbetering kan worden teruggekoppeld binnen de organisatie. Is er geen bevredigende oplossing dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de clustermanager. Deze probeert de klacht binnen enkele weken op te lossen. Wanneer u niet tevreden over het gegeven antwoord en/ of de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht verder leiden naar onze Bestuurder. Deze zal de klacht dan verder afhandelen. Ons jaarlijks klachtenverslag is terug te lezen en liggen ter inzage op onze locaties. Vraag er gerust naar bij onze medewerkers.

Externe procedure

Heeft u een klacht dan kunt u deze rechtstreeks indienen bij een externe klachtencommissie (Geschillencommissie Kinderopvang).

Klik hier voor ons klachtenreglement.