Inschrijven

Klachten

Wij vinden het van groot belang te leren van fouten. Sterker nog: wij staan open voor ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Hiervoor hebben wij een Klachtreglement opgesteld met mogelijkheden ten aanzien van de afhandeling van klachten.

Klik hier voor ons klachtenreglement.

Klachtenformulier

Vul onderstaand formulier in om uw klacht aan ons kenbaar te maken.

Gegevens ouder/verzorger

Op welke verstiging/locatie of kantoor heeft de klacht betrekking?
Wat is uw klacht?
Hebt u de klacht besproken met een medewerker of leidinggevende?
Zo niet, wat is hiervan de reden?
Hebt u een suggestie voor het oplossen van de klacht en zo ja, welke?
Hoe is de klacht opgelost?