Inschrijven

Nieuwe Beslisboom (versie 9 oktober)

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken.
Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen.
Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. In deze nieuwe versie zijn ook weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. De nieuwe beslisboom is wederom voorgelegd en goedgekeurd door het RIVM.

Open de nieuwe beslisboom

Vanaf augustus 2020 gaan de peutergroepen van Kinderopvang Roermond en Kinderopvang Echt-Maasgouw 4 uur per dagdeel open.

open

Waarom deze verandering?

Op de peutergroep stimuleren wij op een speelse manier de ontwikkeling van de kinderen. Wij noemen dat spelend leren. Zo bereiden we ze voor op de basisschool. Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak. Zij krijgen dan van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat zij extra uren naar de peutergroep komen. Alle medewerkers van onze organisatie zijn opgeleid in VVE.

Wat houdt de verandering in?

De overheid heeft bepaald dat het voor kinderen met een VVE-indicatie beter is om 16 uur peuteraanbod te krijgen in plaats van de 10 uur zoals het nu is. De gemeenten Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw hebben daarom besloten dat alle kinderen vanaf 2 jaar, die beschikken over een VVE-indicatie recht hebben op 16 uur peuteropvang per week. Hierdoor kunnen wij de ontwikkeling van uw peuter optimaal stimuleren.

Om aan 16 uur per week te komen is, in overleg met de gemeenten, besloten dat onze peutergroepen voortaan 4 uur per dagdeel opengaan. Dit geldt voor alle kinderen met een VVE-indicatie, maar ook voor kinderen die dat niet hebben. Op de peutergroepen zitten immers kinderen met en zonder VVE-indicatie samen in een groep. Doordat de peutergroep vanaf augustus 4 uur per dagdeel duurt, kunnen we nóg meer tijd aan de kinderen besteden. Ook hebben de kinderen hierdoor alle tijd om met elkaar te spelen en van elkaar te leren.

Bekijk de openingstijdenStichting Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw

Bent u op zoek naar professionele opvang voor uw kind? Een opvanglocatie waar uw kind samen met andere kinderen kan spelen, zich kan ontwikkelen en plezier kan maken? Dan heten wij u graag van harte welkom bij Stichting Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw.

Meer over onsvolg ons op facebook

inloggen bij Isy