Inschrijven

GGD inspecties

De GGD bezoekt jaarlijks onze locaties om te inspecteren of wij voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang.

Per opvanglocatie wordt gekeken:

  • of deze veilig en gezond is voor kinderen
  • hoe deze ingericht is
  • hoeveel beroepskrachten er zijn
  • hoe groot de groep kinderen is
  • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is
  • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden
  • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders

De inspecteurs Kinderopvang van de GGD Limburg-Noord maken van iedere inspectie die ze doen in opdracht van de gemeente een rapport. Dit rapport sturen zij naar ons én de gemeente. Zo'n rapport is openbaar en kan dus ingezien worden. De rapportages geven een momentopname weer en blijven op de website staan totdat een nieuwe rapportage is geschreven. In de tussenliggende periode kan in een kindercentrum het nodige veranderd en/of verbeterd zijn.

Klik hier voor de inspectierapporten van onze opvanglocaties in de gemeente Roermond.

Klik hier voor de inspectierapporten van onze opvanglocaties in de gemeente Echt en Maasgouw.

De website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) wordt dan in een nieuw venster geopend. Vervolgens kunt u op de naam van de betreffende locatie klikken om bij het inspectierapport uit te komen.